Już od kilku lat młodzież niepełnosprawna naszego miasta Łodzi gromadzi się przy Wyjazd na Spotkanie Młodzierzy do Rzymu kościele Opatrzności Bożej przy ulicy Kolińskiego na mszach dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przy kościele stały się miejscem comiesięcznych spotkań osób niepełnosprawnych, opiekunów i młodzieży, gdzie przy ciasteczku i herbacie omawiane są bieżące sprawy. Życie stawia coraz większe wyzwania i dlatego postanowiliśmy przekształcić się w stowarzyszenie, możemy już poinformować że od kilku miesięcy jesteśmy Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej.
W Łodzi żyje od 50 do 80 tysięcy osób niepełnosprawnych. Dokładna ich liczba jest nieznana, ponieważ nie prowadzi się żadnych Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce statystyk. Żyją w zasadzie poza społeczeństwem, odizolowanym przez niezliczoną ilość schodów, krawężników, wąskich drzwi, a przede wszystkim przez obojętność i niewiedzę zdrowej części społeczeństwa. Jeszcze gorzej jest w małych miastach i wsiach. Wielu z nich to ludzie młodzi, którzy szczególnie ciężko znoszą swoją chorobę i towarzyszące jej osamotnienie. Dlatego właśnie staramy się co roku zorganizować kilka wyjazdów i turnusów wypoczynkowych połączonych z rehabilitacją ruchową i społeczną młodzieży niepełnosprawnej z Łodzi i okolic.
Wakacje letnie w Małej Rusi Ile znaczą dla nich te wyjazdy wiedzą tylko oni sami i ich bliscy. Często dają siłę by przetrwać kolejny rok, do następnego wyjazdu, innych mobilizują do działania i zmiany swego życia poprzez szukanie zatrudnienia i działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Dlatego prosimy o finansowe lub rzeczowe (żywność, transport) wsparcie naszych akcji letnich, które dają możliwość wzmocnienia sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych. Zachęcamy również wszystkich chętnych niesienia pomocy do czynnego włączenia się w działalność naszego stowarzyszenia.